เปิดฤดูกาล…ระเบิดความมันแล้ววันนี้ BASKETBALL KKU LEAGUE 2014
|

สำนักงานการกีฬา กำหนดจัดการแข่งขัน BASKETBALL KKU LEAGUE 2014 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามบาสเกตบอล อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ โดยมุ่งเป้าหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องและหลากหลาย ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโดยใช้การแข่งขันบาสเกตบอลเป็นสื่อกลางและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมกราคม 2558
โดยจัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 …

BASKETBALL KKU LEAGUE 2014 รับสมัครทีมบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน
|

สำนักงานการกีฬา ร่วมกับ ชมรมบาสเกตบอล องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดโครงการ BASKETBALL KKU LEAGUE 2014 จัดการแข่งขันระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามบาสเกตบอล  อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องและหลากหลาย ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโดยใช้การแข่งขันบาสเกตบอลเป็นสื่อกลาง   และพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
22 กันยายน – 6 ตุลาคม 2557             รับสมัครทีมบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน
10 ตุลาคม 2557                             …

นักศึกษาพลศึกษา มข. คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014 ณ ประเทศจีน
|

เมื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมแข่งขัน World Cup Woodball International 2014  ณ เมือง Sanya ประเทศจีน ผลการแข่งขัน คือ นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง ได้รับรางวัล
                  …

มข.ทุ่มงบกว่า 341ล้าน ย้ำชัด.!!พร้อมรับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
| Comments Off

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)   ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และจังหวัดขอนแก่น  แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีทั่วประเทศ และคณะดำเนินงาน ตลอดจนทัพนักกีฬา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจร่วมงานกว่า 400 คน

“มอดินแดง” เป็นนามเรียกขานอีกนามหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเรียกตามภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่บนเนินดินลูกคลื่นสีแดง อันเป็นที่มาของการกำหนดชื่อแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ …

มข.จัดแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพในงาน “นับถอยหลัง…สู่มอดินแดงเกมส์”
|

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพในงาน “นับถอยหลัง…สู่มอดินแดงเกมส์” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-22 …