มข. เชิญชวนส่งนักกรีฑาแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศภาคอีสาน
|

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาในรายการ “ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2558” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าร่วมทำการแข่งขันและได้แสดงความสามารถทางด้านกรีฑาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกรีฑาไปสู่ในระดับชาติ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จำนวน 53 โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนที่สนใจส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันฯ …

|

สำนักงานการกีฬาร่วมกับชมรมบาสเกตบอล องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขัน BASKETBALL KKU LEAGUE 2014 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามบาสเกตบอล อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                   ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จัดการแข่งขันประเภททีมชาย มีคณะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน                        จำนวน 15 ทีม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีกิจกรรมในการแสดงความสามารถด้านกีฬาบาสเกตบอลอย่างเต็มความสามารถ                   และเป็นการพัฒนากีฬาบาสเกตบอล ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งได้ทำการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ และดำเนินการพิธีปิดการแข่งขันไป …

นักตบ มข.ชิวเหรียญทองแดง พร้อมคว้าผู้เล่นหัวเสายอดเยี่ยม
|

ทีมวอลเลย์บอลมข.ตัวแทนภาคอีสาน ซิวเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมกับ ยุทธนา หีบแก้ว นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษา คว้ารางวัลผู้เล่นตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยม (Best spiker) จากการแข่งขันวอลเลย์บอล  ทรู วอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2014
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด  (มหาชน) จัดการแข่งขัน”ทรู”วอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2014  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค 5 …

เปิดฤดูกาล…ระเบิดความมันแล้ววันนี้ BASKETBALL KKU LEAGUE 2014
|

สำนักงานการกีฬา กำหนดจัดการแข่งขัน BASKETBALL KKU LEAGUE 2014 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามบาสเกตบอล อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ โดยมุ่งเป้าหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องและหลากหลาย ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโดยใช้การแข่งขันบาสเกตบอลเป็นสื่อกลางและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมกราคม 2558
โดยจัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 …

BASKETBALL KKU LEAGUE 2014 รับสมัครทีมบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน
|

สำนักงานการกีฬา ร่วมกับ ชมรมบาสเกตบอล องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดโครงการ BASKETBALL KKU LEAGUE 2014 จัดการแข่งขันระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามบาสเกตบอล  อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องและหลากหลาย ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโดยใช้การแข่งขันบาสเกตบอลเป็นสื่อกลาง   และพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
22 กันยายน – 6 ตุลาคม 2557             รับสมัครทีมบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน
10 ตุลาคม 2557                             …