มข.ทุ่มงบกว่า 341ล้าน ย้ำชัด.!!พร้อมรับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
| Comments Off

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)   ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และจังหวัดขอนแก่น  แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีทั่วประเทศ และคณะดำเนินงาน ตลอดจนทัพนักกีฬา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจร่วมงานกว่า 400 คน

“มอดินแดง” เป็นนามเรียกขานอีกนามหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเรียกตามภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่บนเนินดินลูกคลื่นสีแดง อันเป็นที่มาของการกำหนดชื่อแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ …

มข.จัดแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพในงาน “นับถอยหลัง…สู่มอดินแดงเกมส์”
|

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพในงาน “นับถอยหลัง…สู่มอดินแดงเกมส์” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-22 …

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ศึกษาดูงานกีฬา ม.ข.
|

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 กองกิจการนักศึกษาสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา, นายวิศิษฏ์ บุญสุชาติ หัวหน้าสำนักงานการกีฬา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ในครั้งนี้ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการอาคารสถานที่ …

อธิการบดี มข. ลงพื้นตรวจความคืบหน้าสนามกีฬา
|
อธิการบดี มข. ลงพื้นตรวจความคืบหน้าสนามกีฬา

ตรวจความพร้อมสนามกีฬาประเภทต่างๆ ที่คณะ/หน่วยงานในมข.ร่วมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์”
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 – 11.00 น. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับติดตามการปรับปรุงก่อสร้างอาคารและสนามกีฬาและการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” …

เปิดฤดูกาลกีฬาลีก!!!…ระเบิดความมันส์แล้ววันนี้
|
เปิดฤดูกาลกีฬาลีก!!!…ระเบิดความมันส์แล้ววันนี้

 
สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาในระบบ League โดยมุ่งเป้าหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องและหลากหลาย ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโดยใช้การแข่งขันบาสเกตบอลเป็นสื่อกลางและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลและกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในระบบ League ครั้งนี้ ได้จัดแข่งขันจำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละชนิดกีฬาดังต่อไปนี้
1. การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล ในรายการ Basketball KKU League 2013
ดำเนินการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – …