Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

Basketball KKU Open งานสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2

img_f6bfffb8660ecb0ee049d5ad92732c02ชมรมบาสเกตบอล องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลในรายการ Basketball KKU Open ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานสถาปนา ครบรอบ 49 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะต่างๆ รวมทั้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามบาสเกตบอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการแข่งขันใน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชนชาย รุ่นประชาชนหญิง และรุ่นอาวุโสชาย

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/basketballkku

Ich freue referat demokratie mich auf eine gute zusammenarbeit
Tags: ,