ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” (พ.ศ. 2564) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.2564

41496110_332749324131560_4268881129227943936_n
41469698_332749304131562_925030814758993920_n
41493071_332749294131563_4805735303740391424_n
41525997_332749307464895_1465647625435873280_n