“เปตองมอดินแดงโอเพ่น” ชิงถ้วยพระราชทาน

IMG_4485
IMG_4484

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ชมรมเปตอง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขัน

เปตองมอดินแดงโอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนาม  เปตอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีนายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเปตอง คณะกรรมการบริหารชมรมเปตอง ร่วมในพิธีเปิด

IMG_4489

 โดยนายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาเปตองมอดินแดงโอเพ่น ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักศึกษาชมรมเปตองมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นมาต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปีเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะด้านการเล่นกีฬาเปตองของนักศึกษาและเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับประชาชนทั่วไป

ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดการแข่งขันในประเภททีมคู่ทั่วไป มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 50 ทีม ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมเอกบางใหญ่
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเจ้ยา
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมสุดโป่ง และทีม Bug1
IMG_4538
IMG_4536
IMG_4550