งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา จัดประชุมปรึกษาหารือในการให้บริการพื้นที่สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ด

          วันนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา ได้จัดประชุมปรึกษาหารือในการให้บริการพื้นที่สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองการกีฬา ผู้แทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย งานบริการสถานกีฬา และผู้เล่นสเก็ตบอร์ด กว่า 10 คน โดยมีข้อสรุปร่วมกันในการใช้และให้บริการพื้นที่ ดังนี้
          1. กองการกีฬา เปิดให้บริการพื้นที่ลานคอนกรีต ด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์
          สำหรับการเล่นสเก็ตบอร์ด ทุกวัน ถึงเวลา 21.00 น.
          2. ห้ามเล่นบริเวณระเบียงโดยรอบอาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากเสี่ยงต่อการโดนกระจกแตกชำรุด
          3. การเล่นสเก็ตบอร์ดในชนิดที่อุปกรณ์มีเสียงดัง ให้เล่นบริเวณลานคอนกรีตทิศตะวันออกอาคาร
          4. กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยจะช่วยจัดระเบียบการจอดรถ และการเล่นในเวลาที่กำหนด
          ทั้งนี้กองการกีฬา มีความยินดีที่จะบริการพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายทั้งของประชาคมภายในและภายนอก ซึ่งในปัจจุบันการเล่นสเก็ตบอร์ดได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง สามารถเล่นได้ในทุกเพศทุกวัย
กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก KhonKaen All Skate Community