พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในโอกาสครบรอบ 16 ปี การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU)

         เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) นำโดยคณะผู้บริหาร รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
        พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลในครั้งนี้ ได้รับเมตตาจาก พระราชประสิทธิคุณ (หลวงปู่สุนันท์ สุภาจาโร) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น เจริญพระพุทธมนต์ในพิธี
ภาพ/ข่าว : งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา