งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา จัดโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้ง ณ อัฒจันทร์และรั้วสนามฮอกกี้

          วันที่ 6 มีนาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา จัดโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้ง ณ อัฒจันทร์และรั้วสนามฮอกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการกองการกีฬา ได้มาพบปะและให้กำลังใจนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน ได้ดำเนินการทาสีอัฒจันทร์สนาม ประตู และรั้วกันลูกฮอกกี้
ข่าว/ภาพ งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา