นางสาวสาริศา ทำใหม ได้ร่วมการอบรม Coaching ผู้ฝึกสอนในระดับนานาชาติ รายการ LTAT COACHING BEGINNER AND INTERMEDIATE PLAYERS COURSE (LEVEL 1)

นางสาวสาริศา ทำใหม ตำแหน่งนักพัฒนากีฬา สังกัดงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมการอบรม Coaching ผู้ฝึกสอนในระดับนานาชาติ รายการ LTAT COACHING BEGINNER AND INTERMEDIATE PLAYERS COURSE (LEVEL 1) ในระหว่างวันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี