กิจกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2021

กิจกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2021 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ สนามเทนนิสสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักกีฬาจากศูนย์ฝึกเทนนิส มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
ได้แก่ เด็กชาย นภัชดล อุบลแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนิชา พิสสาพิมพ์
และรางวัลรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี
ได้แก่ เด็กหญิงณิฎฐา อุริยะพงศ์สรรค์