นางสาวสาริศา ทำใหม ได้ร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสชายหาด(Beach Tennis) ระดับชาติ

นางสาวสาริศา ทำใหม ตำแหน่งนักพัฒนากีฬา ได้ร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสชายหาด(Beach Tennis) ระดับชาติ “หลักสูตร การฝึกสอนผู้เล่นระดับต้น(ระดับ1)” ในระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จัดอบรมโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ฝึกสอนเทนนิสชายหาดในระดับต้น ได้นำมาถ่ายทอดให้แก่นักกีฬาได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้มีผู้เล่นมากยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาค ให้รู้จักกีฬาเทนนิสชายหาดมากยิ่งขึ้นทั้งในรูปแบบการเล่นเพื่อออกกำลังกายและการเล่นเพื่อความเป็นเลิศ จนพัฒนาต่อยอดให้นำไปสู่การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไปได้