news

เตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อม จัดการแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มมส พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่าน ผศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา และบุคลากรกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมผู้แทนสถาบันและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฯ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยจะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำการแข่งจำนวน 200 กว่าคน เพื่อแข่งขันคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ รอบมหกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี //ขอขอบคุณภาพจากเพจ : MahasaraKham University

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” (พ.ศ. 2564) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.2564