news

ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคฯ

สายออกกำลังกาย ได้เฮ!! ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) สังกัดงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสร้างความมั่นใจแก่สมาชิกผู้ใช้บริการ เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทุกโซนกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เน้นย้ำคุมเข้มรัดกุม รักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมชี้แจงขั้นตอนการเข้าใช้บริการรูปแบบใหม่ตามข้อกำหนดความปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) จัดเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทุกโซนกิจกรรม โดยเมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) ทั้งหมดทุกชั้นทุกห้อง หลังจาก ศบค.ไฟเขียวผ่อนปรนระยะที่ 3 พร้อมวางมาตรการเข้มข้นและรัดกุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการทุกโซนกิจกรรม โดยพร้อมเปิดต้อนรับสมาชิกในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 นี้ นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา กล่าวว่า “ฟิตเนส มข. เรามีความพร้อมในการเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราเตรียมความพร้อมด้านมาตรการต่าง ๆ […]

“ออกกำลังกาย ต้านภัยโควิด” ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness)

“ออกกำลังกาย ต้านภัยโควิด” ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness) งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการีฬา จัดทำคลิปแนะนำการออกกำลังกาย และกาบริหารที่บ้าน ช่วง Work From Home ติดตามชมคลิปได้ที่ Facebook Fanpage – กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น – Bon Physique fitness kku

กองการกีฬาฯ ประกาศงดให้บริการสถานกีฬาชั่วคราว

  ตามสถานการณ์ ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื่อไวรัสดังกล่าว กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึง ขอประกาศ (ฉบับที่ 556 /2563 ) งดให้บริการสถานกีฬาทุกแห่ง ในส่วนรับผิดชอบของกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FITNESS) สถานกีฬา : ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม-30 เมษายน 2563 // FITNESS :  ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม-30 เมษายน 2563 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยผู้ใช้บริการในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วยครับ  

กองการกีฬาจัดอบรมฯ OKRs

กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Object Key Results)” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองการกีฬา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Object Key Results) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

กองการกีฬา มข. จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในการให้บริการในสถานกีฬา ณ ห้องเรียน 7012 คณะเกษตรศาสตร์ และสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรและนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ       นายวิศิษฎ์  บุญสุชาติ  ผู้อำนวยการกองการกีฬา กล่าวว่า “กองการกีฬา เล็งเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในบริเวณสถานกีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการเดิน-วิ่ง การว่ายน้ำ รวมไปถึงการออกกำลังกายในศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย และอาจเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ขึ้นได้ จึงได้กำหนดจัด โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในการให้บริการในสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ […]

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในการให้บริการในสถานกีฬา

กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในการให้บริการในสถานกีฬา – วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป – ณ ห้องเรียน 7012 อาคาร 7 คณะเกษตรศาสตร์ และสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โดยทีมวิทยากร จาก หน่วยกู้ชีพ รพ.ศรีนครินทร์ – ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับกิตติบัตรทุกท่านเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม – ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run)

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลการวิ่งได้ในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 29 ก.พ. 2563 รางวัล 1. สถาบันรวมดีเด่น 2. นักวิ่งสะสมระยะมากที่สุด 3. นักวิ่งสม่ำเสมอ ส่งจำนวนครั้งมากที่สุด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

The Sun Games 2020

งานประชุมวิชาการ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 : The Sun Games 2020 หัวข้อ “Sport Inonvation for Changes” พบกับการบรรยายพิเศษจาก ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย บทวิเคราะห์ เรื่อง อ่านสังคมไทยผ่านกีฬา วิเคราะห์กีฬาผ่านมิติทางสังคม โดย อ.อาจินต์ ทองอยู่คง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสวนาพิเศษ เรื่อง E Sport หรือ เด็กติดเกมส์ โดย คุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กภ.สิรภพ สินไพบูลย์ นักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬาอีสปอร์ต อ.มนตรี อินทโชติ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคบ่ายกิจกรรม Workshop : Injury Management in Tournament โดย กภ.ณัฐ ณ สงขลา […]

กองการกีฬา ส่งเสริมบุคลากรทำงานด้านวิชาการในโครงการวิจัยสถาบัน

กองการกีฬา ส่งเสริมบุคลากรทำงานด้านวิชาการในโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา ของงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมพล  แสงแก้ว  นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานบริการสถานกีฬา  หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกับนายภาสพันธ์  จิโนทา  ผู้ร่วมโครงการวิจัย กองบริหารงานกลาง  ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในการศึกษา เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา ของงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษา เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม และทำการวิจัยจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการของงานบริการสถานกีฬา ประกอบไปด้วย นักเรียน/นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดำเนินการเป็น  2 ขั้นตอน ได้แก่  ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ […]

1 2