news

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา “จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”        เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการนำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านกีฬาในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการและการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในยุค New Normal เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้กับบุคลากร จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี โดยวันที่ 27 เมษายน 2565 ภาคบ่าย นายสิทธิชัย ยินดีชาติ หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา ได้นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้เรียนรู้หัวข้อ […]

โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ให้บริการสถานกีฬา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารพลอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการสถานกีฬา นำทีมโดยหัวหน้างานบริการสถานกีฬา นายเฉลิมพล แสงแก้ว ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ให้บริการสถานกีฬา ให้กับเจ้าหน้าที่งานบริการสถานกีฬาโดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้ คุณภาสพันธ์ จิโนทา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จาก ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม จาก ม.กาฬสินธุ์  

Fitness KKU เปิดบริการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) เปิดบริการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ ด้านการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา สำหรับนักศึกษาในช่วงการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ KKU GAMES 2021 เพื่อให้คำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การฝึกซ้อมและเล่นกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ฯลฯ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) และทีมงาน 📢 เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ⏰ เวลา 09.00 – 21.00 น. 📨 ช่องทาง inbox Fan page Facebook : Bon Physique fitness kku 📌 ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) อาคารพลศึกษา (ฝั่งทางทิศเหนือ) งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

100PLUS U Team League Qualifying 2021

นางสาวสาริศา ทำใหม นักพัฒนากีฬา ที่ปรึกษาชมรมเทนนิส กองการกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักกีฬาเทนนิสมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมทำศึกเทนนิสประเภททีมระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือก “100PLUS U Team League Qualifying 2021” ที่สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2564

นางสาวสาริศา ทำใหม ได้ร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสชายหาด(Beach Tennis) ระดับชาติ

นางสาวสาริศา ทำใหม ตำแหน่งนักพัฒนากีฬา ได้ร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสชายหาด(Beach Tennis) ระดับชาติ “หลักสูตร การฝึกสอนผู้เล่นระดับต้น(ระดับ1)” ในระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จัดอบรมโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ฝึกสอนเทนนิสชายหาดในระดับต้น ได้นำมาถ่ายทอดให้แก่นักกีฬาได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้มีผู้เล่นมากยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาค ให้รู้จักกีฬาเทนนิสชายหาดมากยิ่งขึ้นทั้งในรูปแบบการเล่นเพื่อออกกำลังกายและการเล่นเพื่อความเป็นเลิศ จนพัฒนาต่อยอดให้นำไปสู่การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไปได้

กิจกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2021

กิจกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2021 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ สนามเทนนิสสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักกีฬาจากศูนย์ฝึกเทนนิส มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ เด็กชาย นภัชดล อุบลแก้ว รางวัลรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนิชา พิสสาพิมพ์ และรางวัลรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ เด็กหญิงณิฎฐา อุริยะพงศ์สรรค์

นางสาวสาริศา ทำใหม ได้ร่วมการอบรม Coaching ผู้ฝึกสอนในระดับนานาชาติ รายการ LTAT COACHING BEGINNER AND INTERMEDIATE PLAYERS COURSE (LEVEL 1)

นางสาวสาริศา ทำใหม ตำแหน่งนักพัฒนากีฬา สังกัดงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมการอบรม Coaching ผู้ฝึกสอนในระดับนานาชาติ รายการ LTAT COACHING BEGINNER AND INTERMEDIATE PLAYERS COURSE (LEVEL 1) ในระหว่างวันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

บุคลากรกองการกีฬา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สืบเนื่องจากกองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมคือ วันที่ 22 -28 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬามวยและศิลปะการป้องกันตัวให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อฝึกสอนมวยไทยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกิจกรรมการกีฬาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกให้บริการ การกำกับดูแลการใช้สนามกีฬา สระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย และอาคารสถานที่ด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ รวมทั้งเพื่อช่วยในการศึกษาวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในภาพรวมก็คือ กองการกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการทั้งในด้านสถานกีฬาและกิจกรรมกีฬา ซึ่งในด้านกิจกรรมกีฬานั้นกองการกีฬาได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์มวยไทยขึ้น เพื่อดำเนินการเผยแพร่ ให้ความรู้ ส่งเสริมการและฝึกหัดการใช้ศิลปะมวยไทย ในการออกกำลังกาย การแข่งขัน การป้องกันตัว หรือแม้แต่การใช้ในประกอบอาชีพ ซึ่งการฝึกมวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบวินัยและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม […]

กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมคือ วันที่ 22 -28 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬามวยและศิลปะการป้องกันตัวให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อฝึกสอนมวยไทยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิด รศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์   รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงานและ         ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกิจกรรมการกีฬาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกให้บริการ การกำกับดูแลการใช้สนามกีฬา สระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย และอาคารสถานที่ด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ รวมทั้งเพื่อช่วยในการศึกษาวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในภาพรวมก็คือ กองการกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการทั้งในด้านสถานกีฬาและกิจกรรมกีฬา ซึ่งในด้านกิจกรรมกีฬานั้นกองการกีฬาได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์มวยไทยขึ้น […]

คณะกรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานกีฬาต่าง ๆ

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 16.30 – 19.00 น.         คณะกรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ศิรประภา บำรุงกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และรองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬาให้เกียรติเยี่ยมชมสถานกีฬาต่าง ๆ และพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับการออกกำลังกาย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเห็นสภาพจริง รับทราบปัญหา และวางแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ […]

1 2 3 4