ติดต่อเรา

กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

043 202 778