ชมรมกีฬา

ข้อมูลติดต่อ ประธานชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ องค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

ที่

ประธานชมรม

ชื่อ - สกุล

ชื่อเล่น

หมายเลขโทรศัพท์

คณะ

1

ประธานฝ่ายกีฬาฯ อน.มข.

นายเกรียงไกร ประกอบผล

บอย

093-563-9858

ศึกษาศาสตร์

2

เซปักตะกร้อ

นายวโรดม ม่วงนอก

แฮ่ม

065-336-3360

ศึกษาศาสตร์

3

เทเบิลเทนนิส

นายพชระ  โคตรมณี

เพชร

091-127-5683

วิทยาศาสตร์ 

4

เทควันโด

นางสาวปิ่นนภา ไหมทอง

 ปิ่น

062-231-8008

บริหารธุรกิจและการบัญชี

5

เทนนิส

นายธีรพัฒน์ ตาทิพย์

โฟร์ 

090-272-2444

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

6

เปตอง

นายวิชญ์พล บุญรักษา

แม็ค 

062-184-3213

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

7

เรือพาย

นายบุญส่ง รูปโฉม 

ต้อม

093-379-5892

ศึกษาศาสตร์

8

แบดมินตัน

นายเจษฎา เสริมสกุล

เจส

093-067-0560

คณะสาธารณสุข

9

กรีฑา

นายตรีภพ มานะพิมพ์

หลง

093-107-2766

ศึกษาศาสตร์

10

กีฬาทางน้ำ

นางสาวศตพร สีหาเสน

แพร 

093-059-0460

ศึกษาศาสตร์

11

ครอสเวิร์ด

นางสาวศุลีพร แสนดี 

แจงจี้

094-380-5633

ศึกษาศาสตร์

12

ซอฟท์บอล

นายรัฐพงศ์ สุระคาย

อาร์มมี่

065-479-7457

วิทยาศาสตร์    

13

บริดจ์

นายดาร์เรน รีฟส์

ดาร์เรน

065-116-8510

วิศวกรรมศาสตร์

14

บาสเกตบอล

นายณัฐพล  เศษโม้

เข้ม

062-836-3344

ศึกษาศาสตร์

15

ฟันดาบ

นายพลภัทร การะเกษ

ดิว

095-662-5621

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

16

ฟุตซอล

นายชลชล แก้วดอนรี

ผา

090-270-5182

ศึกษาศาสตร์

17

ฟุตบอล

นายชีวานนท์ ศรีจำปา 

 ดิน 

098-145-6639

ศึกษาศาสตร์

18

ยิงธนู

นางสาวอาทิตยาพร บุญมา 

ฟ้า

093-456-2089

วิทยาศาสตร์ 

19

ยิงปืน

นางสาวปาจรีย์ เดชหามาตย์

แจน

093-323-8138

บริหารธุรกิจและการบัญชี

20

ยูโด

นายเอกวัฒน์ จันทนพิมพ์ 

เอก

094-289-4050

ศึกษาศาสตร์

21

รักบี้ฟุตบอล

นายเจตวัฒน์ แก้วปา

ซัน

094-549-7555

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

22

วอลเลย์บอล

นายธนาธิป มาติยา 

 นาย

097-186-5323

ศึกษาศาสตร์

23

หมากกระดาน

นางสาวยลลัดดา ลือคำภา

ต้องตา

092-135-3642

เกษตรศาสตร์

24

ฮอกกี้

นายเลิศวิทย์ มาลีรัตน์  

โจ้

063-414-5693

วิศวกรรมศาสตร์

25

กีฬาอิเล็กทรอนิกส์(E-Sports)

นายภาณุพันธ์ พงษ์พิษณุ

ปลื้ม

091-053-8812 

วิทยาลัยนานาชาติ