ชมรมกีฬา

ข้อมูลติดต่อ ประธานชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

ที่ ประธานชมรม ชื่อ – สกุล ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ ID Line Facebook
1 ประธานฝ่ายกีฬาฯ อน.มข. นายทันตะ  คงนวล ทันต์ 099-510-0711 tanza159 Tanta Kongnual
2 กรีฑา นายธีรพงศธร  ยะนา เซฟ 094-383-8284 safe_2541 Safe Teerapongsatorn
3 กีฬาทางน้ำ นางสาวศตพร  สีหาเสน แพร 093-059-0460 pearbb21 Pear Satapons
4 ครอสเวิร์ด นางสาววิชุตาพร  สุระเสียง แฟน 097-060-4064 vichutaa Vichutaporn Surasiang
5 คาราเต้-โด นายธนพล  มุระดา โก้ 098-664-2022 mester_goh Koala Atlas
6 ซอฟท์บอล นายสุทัศน์  ขุนทองเมือง ฟลุ๊ค 094-548-4456 flukkrabpom. Sutat Khunthongmuang
7 เซปักตะกร้อ นายภูริภัทร  ต๊ะอาจ จ๊อบ 086-383-7114 0936386845 ภูริภัทร ต๊ะอาจ
8 เทควันโด นางสาวธนนันท์  ชุ่มศิริ มาย 089-713-1077 Mind14815 มาย จอมแก่น
9 เทนนิส นายธราธร  เหมือนโพธิ์ เบนซ์ 095-672-1161 tharathonzq Tharathon Meaunpho
10 เทเบิลเทนนิส นางสาวปรินทิพย์  ชมนิกร ใหม่ 094-460-7867 mamaikaka Parintip Cn
11 บริดจ์ นายนัฐภูมิ  พนมกุล ยิว 093-281-6520 nathapum Nathapum Phanomkul
12 บาสเกตบอล นายพัชรพล  ตาชูชาติ โอม 091-057-0785 0910570785 Patcharapon Tachuchart
13 แบดมินตัน นายทรงชัย  เจริญคุณ มาร์ค 082-837-3657 markkei Songchai Charoenkhun
14 เปตอง นางสาวรุ่งทิวา  น้อยสีเหลือง ปาล์ม 061-030-4272 palmrung09 Rungtiwa Noiseelueang
15 ฟุตซอล นายชิราวุธ  เชิดโกทา อิง 092-421-6401 chirawuting PE Chirawut
16 ฟุตบอล นายเกรียงไกร  ประกอบผล บอย 093-563-9858 boyslim007 เกรียงไกร ประกอบผล
17 ยิงธนู นางสาวบุญสิตา  มะลิซ้อน ฟ้า 085-755-8398 basituns. Fah Sita
18 ยิงปืน นายชยานันต์  อรรคบุตร เบสท์ 093-528-3509 best11324 มานะ อรรคบุตร
19 ยูโด นายเอกวัฒน์  จันทนพิมพ์ เอก 094-289-4050 pux2000 Aekkawat Chantanapim
20 รักบี้ฟุตบอล นายศิวกร  แรงสูงเนิน บอส 095-612-1848 bossweed420 เป็นวัยรุ่น มันเหนื่อย
21 เรือพาย นายสุรัชต์พงษ์  คำฝอย ฟลุ๊ค 064-007-4411 flukzyza Suratphong Khamfoi
22 วอลเลย์บอล นายพัฒธวี  กองศรี พีเค 083-288-3595 arm_pattawee Arm Pattawee
23 หมากกระดาน นางสาวยลลัดดา  ลือคำภา ต้องตา 092-135-3642 yonlatda_5905 Yonlatda Luekampa
24 อี-สปอร์ต นายธนดล  ทนหมื่นไวย มากมาย 084-832-3377 tanadon2442 ธนดล ทนหมื่นไวย
25 ฮอกกี้ นายอิทธิลพล  สบายจิตต์ ฟลุ๊ค 095-204-1017 flukittipon11 Ittipon Sabaijit